Denyut nadi perjuangan tiada pernah berhenti kawan!

Hening cipta untuk para pendahulu kita