Denyut nadi perjuangan tiada pernah berhenti kawan!

Hening cipta untuk para pendahulu kita

#aceh

Tun Pangkat

Nova Iriansyah Anak Bupati

Tun Pangkat

Nova Iriansyah Anak Bupati